Τεχνικές Προδιαγραφές

Οί κανονισμοί γιά μερικά αγωνίσματα καί ορισμένα όργανα ρύψεων αλλάζoυν ανάλογα με τήν ηλικία τών αγωνιζομένων. Αυτό επιτρέπει αναπροσαρμογή δυνατοτήτων οταν περνάμε από τίς μικρότερες στίς μεγαλύτερες ηλικίες. Οι παρακάτω κανονισμοί επίσης περιέχουν και τήν σειρά αγωνισματων γιά Πένταθλο, Δέκαθλο καί Πολλαπλά αγωνίσμετα ρύψεων.

Κανονισμοί Εμποδίων
Ηλικίες
Απόσταση (m)
Υψος Εμποδίων(m)
Αριθμός Εμποδίων
Απόστ. έως το 1ο εμπόδιο(m)
Ενδυάμεση απόσταση(m)
Απόστ. από το τελευταίο εμπόδιο
Γυναικών: 80m, 100m
30-39
100
.840
10
13.00
8.50
10.50
40-49
80
.762
8
12.00
8.00
12.00
50-59
80
.762
8
12.00
7.00
19.00
60+
80
.686
8
12.00
7.00
19.00
Γυναικών: 200m, 300m, 400m
30-49
400
.762
10.00
45.00
35.00
40.00
50-59
300
.762
7.00
50.00
35.00
40.00
60-69
300
.686
7.00
50.00
35.00
40.00
70+
200
.686
5.00
50.00
35.00
40.00
Ανδρών: 80m, 100m
30-49
110
.991
10.00
13.72
9.14
14.02
50-59
100
.914
10.00
13.00
8.50
10.50
60-69
100
.840
10.00
12.00
8.00
16.00
70-79
80
.762
8.00
12.00
7.00
19.00
80+
80
.686
8.00
12.00
7.00
19.00
Ανδρών: 200m, 300m, 400m
30-49
400
.914
10
45.00
35.00
40.00
50-59
400
.840
10
45.00
35.00
40.00
60-69
300
.762
7
50.00
35.00
40.00
70-79
300
.686
7
50.00
35.00
40.00
80+
200
.686
5
20.00
35.00
40.00
Κανονισμοί Στίπλ
Γυναικών
Ανδρών
Ηλικία Απόσταση Ύψος Ηλικία Απόσταση Ύψος
30+ 2,000m 0.762m 30-59 3,000m 0.914m
  60+ 2,000m 0.762m
Πένταθλο, Έπταθλο, Δέκαθλο, Πένταθλο Ρύψεων
Πένταθλο Δέκαθλον Έπταθλο
Πένταθλο Ρύψεων
Γυναικών:
Μήκος, Ακόντιο, 200μ, Δίσκος, 800μ
Κλειστός -
60μ εμπ. Μήκος, Σφαίρα, Ύψος, 800μ

Ανδρών:
Μήκος, Ακόντιο, 200μ, Δίσκος, 1500μ.
Κλειστός -
60μ εμπ. Μήκος, Σφαίρα, Ύψος, 800μ
Ημέρα 1:
100μ, Μήκος, Σφαίρα, Υψος, 400μ

Ημέρα 2:
Εμπόδια, Δίσκος, Επι κοντώ, Ακόντιο, 1500μ.
Ημέρα 1:
Εμπόδια, Υψος, Σφαίρα, 200μ,

Ημέρα 2:
Μήκος, Ακόντιο, 800μ.
Ανδρών / Γυναικών
 
Σφύρα, Σφαίρα, Δίσκος, Ακόντιο, Βαρύ Οργανο
Κανονισμοί Ρίψεων
Ηλικία
Σφύρα (kg)
Σφαίρα (kg)
Δίσκος (kg)
Ακόντιο (gm)
Βαρύ Όργano (kg)
Γυναικών
30-49 4.00 4.00 1.00 600 9.080
50-59 3.00 3.00 1.00 500 7.260
60-74 3.00 3.00 1.00 400, & 500* (trial) 5.450
75+ 2.00 2.00 0.75 400 4.000
Ανδρών
30-49 7.26 7.26 2.00 800 15.880
50-59 6.00 6.00 1.50 700 11.340
60-69 5.00 5.00 1.00 600 9.080
70-79 4.00 4.00 1.00 500 7.260
80+ 3.00 3.00 1.00 400 5.450