Βίντεο  -  EVACI 2009 - Πανευρωπαϊκοί κλειστού - Ανκόνα

EVACI 2009 - Ευρωπαϊκοί Κλειστού - Εισαγωγή


EVACI 2009 - Ευρωπαϊκοί Κλειστού - Συγκινήσεις


EVACI 2009 - Ευρωπαϊκοί Κλειστού - Διαφήμισις των Αγώνων


EVACI 2009 - Ευρωπαϊκοί Κλειστού - Έναρξις των Αγώνων


EVACI 2009 - Ευρωπαϊκοί Κλειστού - 60m εμπ. Μ35_τελικός


EVACI 2009 - Ευρωπαϊκοί Κλειστού - 400m Μ35_τελικός


EVACI 2009 - Ευρωπαϊκοί Κλειστού - 400m Μ40_τελικός


EVACI 2009 - Ευρωπαϊκοί Κλειστού - 400m Μ50_τελικόςEVACI 2009 - Ευρωπαϊκοί Κλειστού - 200m W55_τελικός


EVACI 2009 - Ευρωπαϊκοί Κλειστού - 60m W55_τελικόςEVACI 2009 - Ευρωπαϊκοί Κλειστού - Λήξη Αγώνων - Αντίο