Βίντεο  - 20οι Βαλκανικοί Βετεράνων - Λάρισα 2010


20οι Βαλκανικοί αγώνες Βετεράνων - Λάρισα 2010 - Παρουσίαση


20οι Βαλκανικοί αγώνες Βετεράνων - Λάρισα 2010 - Ομάδα Διάσωσις


20οι Βαλκανικοί αγώνες Βετεράνων - Λάρισα 2010 - Σφύρα