Βαλκανικοί - Σμύρνη - Τουρκία - 2012


Βαλκανικοί - Σμύρνη - Τουρκία - 400m M40-44


Βαλκανικοί - Σμύρνη - Τουρκία - 200m M40-44


Βαλκανικοί - Σμύρνη - Τουρκία - ΑΠΟΝΟΜΗ 4Χ800 400 200 100


Βαλκανικοί - Σμύρνη - Τουρκία - 4Χ 800 400 200 100


Βαλκανικοί - Σμύρνη - Τουρκία - 4Χ100


Βαλκανικοί - Σμύρνη - Τουρκία - 2012 - Θράκη-TV