Ρεκόρ Ανοικτού στίβου EVA/WMA

 

 

Επίσης

Ρεκόρ Κλειστού/Ανοικτού στίβου/Ανωμάλου δρόμου/Δεκάθλου/Πεντάθλου στη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας ομοσπονδίας WMA :  http://www.world-masters-athletics.org/records.htm

Ρεκόρ Κλειστού/Ανοικτού στίβου/Ανωμάλου δρόμου/Δεκάθλου/Πεντάθλου στη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας EVAA :  http://european-masters-athletics.org/records-a-statistics.html