Αντι-Ντόπινγκ

>> Παρακαλώ για τις αναθεωρήσεις στο κώδικα Αντι-ντόπινγκ δείτε τις "Ανακοινώσεις 13/1/2009"<< η τον σύνδεσμο της WMA http://european-masters-athletics.org/files/anti-doping_rules-2009.pdf

Οι Έλληνες Βετεράνοι (Διαχρονικοί) Αθλητές Στίβου (ΕΒΑΣ) επιδοκιμάζουμε θερμά την πολιτική του αντι-ντόπινγκ που προωθείται από τις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες Βετεράνων «EVAA» και «WMA» (Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια).
H ΟΕΒΑΣ έχει πρόθεση να κρατήσει τον Βετερανισμό καθαρό από ναρκωτικά. Η χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν είναι αποδεκτή και όποιος ανακαλύπτεται με απαγορευμένες ουσίες θα του αναστέλλεται κάθε αθλητική δραστηριότητα<
Η σύνδεση με την   Διακήρυξη κατά του Ντόπινγκ   θά σας παρουσιάσει μία δήλωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (EVAA).Αυτή είναι διαθέσιμη για ανάγνωση και αποδοχή από όλους τους Βετεράνους αθλητές. Αποτελεί επίσης μέρος των κανονισμών για την συμμετοχή αθλητών σε όλα τα αγωνιστικά επίπεδα. Με λίγα λόγια Ο βετεράνος αθλητής θα αποδεχθεί και θα επιβεβαιώσει τα ακόλουθα:

  1. Θα απέχει από κάθε παράνομη ενίσχυση των επιδόσεων, ειδικά μέσω της χρήσης αναβολικών ουσιών,
  2. Θα υποστηρίξει κάθε τι που εμποδίζει τη ακούσια χρήση ή οποιαδήποτε εξωγενή φαρμακευτική αγωγή ντόπινγκ,
  3. Θα κάνει ότι μπορεί με την ενεργή υποστήριξη του αγώνα κατά του ντόπινγκ,
  4. Αμέριστη αποδοχή για αιφνιδιαστικούς ελέγχους ντόπινγκ εκτός αγώνων. (“training test controls”).

Χρήση φαρμάκων: Οι αθλητές που χρησιμοποιούν τα φάρμακα με συνταγή ιατρού πρέπει να ζητήσουν έγκριση για να αποφευχθεί η αποβολή τους λόγο χρήσης ναρκωτικών. Αμφότερες, η EVAA και WMA χορηγούν την έγκριση (πιστοποιητικό έγκρισης για θεραπευτική χρήση). Επίσης, τα έντυπα των αιτήσεων που υποβάλλονται για Αθλητικούς αγώνες όπως το Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο πρωτάθλημα, περιλαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες που επίσης εφαρμόζονται σε αυτούς τους αγώνες.
Οι αιτήσεις "Εξαιρέσεις για Θεραπευτική χρήση" πρέπει να γίνεται με τις επίσημες μορφές (στα Αγγλικά ή Γαλλικά):
  1. TUE - Standard - Τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων (για εθνικούς ή διεθνείς αγώνες) – Θα συμπληρώνεται για ουσίες που χρησιμοποιούνται (με ιατρική συνταγή, αλλά που βρίσκονται στον επίσημο κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών.
  2. TUE - abbreviated - Περιληπτικό έντυπο αίτησης (για διεθνείς αγώνες. θα συμπληρώνεται για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπως τα εσπνεύσιμα σπρεϊ: formoterol, σαλβουταμόλη, salmeterol ή terbutalin και glucocrticosteroids.

Η αίτηση TUE πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την πρώτη ημέρα των αγώνων στους οποίους ο αθλητής θέλει να αγωνιστεί χρησιμοποιώντας την απαγορευμένης ουσίας έστω και με συνταγή ιατρού.

Γενικές πληροφορίες για Αντι-ντόπινγκ:

Πληροφορίες σχετικά με Αντι-ντόπινγκ  -  καλά δομημένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της WMA